A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Ellátott feladatok államháztartási szakágazat: könyvtári, levéltári tevékenység 910100

Kormányzati funkció:

082042            Könyvtári állomány gyarapítása

082044            Könyvtári szolgáltatások

082091            Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092            Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093            Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztésú

 

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése:

Alapító okirat

2. A közfeladatot ellátó szerv által
nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának
leírása: SZMSZ

 3. A közfeladatot ellátó szerv
által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás: Könyvtárhasználati Szabályzat 

Könyvtár nyitvatartás

Hétfő:13:00-15:00

 

Kedd: 11:00-16:00

 

Szerda:12:00-17:00

 

Csütörtök: 10:00-12:00

 

Péntek: 9:00-15:00

Elérhetőség

Cím:2211.Vasad, Petőfi u.54.

Telefon: 06-30/222-17-83

E-mail: muvhaz@vasad.hu

Legújabb könyveink