Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház

 

  • helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. tv.
  • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv.
  • évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
  • a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 64/1999. (IV. 28) Korm. rendelet
  • a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004 (II.20) MKM rendelet
  • a kulturális szakemberek képzési rendszeréről és a képzés finanszírozásáról szóló 12/2002 (I.14) NKÖM. rendelet
  • évi CXL. törvény 54. §. (5) bekezdése alapján, a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 120/2014. (IV.8.) Korm. rendelet
  • 368/2011 (12.31.) kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

9/2013. (V. 31.) EMMI rendelet a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről