Tevékenységek

Az Önkormányzat biztosítja a napi közművelődési tevékenység ellátásához a Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház épületét. Az évente jóváhagyott költségvetési előirányzat mértékéig:

 

közösségi művelődés: klubok és egyéb azonos érdeklődésű közösségek, helyi közösségi vitafórumok keretében folyó közművelődési tevékenység, kulturális, művelődési és szórakoztató rendezvények szervezése, támogatása; település civil szervezetei együttműködésének támogatása

amatőr alkotó, művészeti csoportok tevékenységének támogatása, bemutatkozási lehetőség biztosítása, a község értékeinek bemutatása

szabadidős programok szervezése az ifjúsági korosztály számára

ünnepségek színvonalas megrendezése

a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése

 

 

Önköltségi alapon és/vagy pályázat terhére

 

  • tanfolyamok, tréningek szervezése
  • szakkörök szervezése
  • szabadidős szórakoztató programok szervezése

 

Alaptevékenységbe nem tartozó tevékenységi körök

 

  • az intézmény helyiségeinek bérbeadása (ha az alaptevékenységet nem zavarja), melynek összegét Vasad Község Önkormányzata rendeletben határozza meg

Könyvtár nyitvatartás

Hétfő:13:00-15:00

 

Kedd: 11:00-16:00

 

Szerda:12:00-17:00

 

Csütörtök: 10:00-12:00

 

Péntek: 9:00-15:00

Elérhetőség

Cím:2211.Vasad, Petőfi u.54.

Telefon: 06-30/222-17-83

E-mail: muvhaz@vasad.hu

Legújabb könyveink