Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház

Elérhetőség

Cím:2211.Vasad, Petőfi u.54.

Telefon: 06-30/222-17-83

E-mail: muvhaz@vasad.hu

PEST MEGYEI KISTELEPÜLÉSEK KÖZÖS KÖNYVTÁRI HONLAPJA

 

 

Ellátott feladatok államháztartási szakágazat: könyvtári, levéltári tevékenység 910100

Kormányzati funkció:

082042            Könyvtári állomány gyarapítása

082044            Könyvtári szolgáltatások

082091            Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092            Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093            Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztésú

 

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése:

Alapító okirat

2. A közfeladatot ellátó szerv által
nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának
leírása: SZMSZ

 3. A közfeladatot ellátó szerv
által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás: Könyvtárhasználati Szabályzat